:: Contest Guess Who ?คนที่ถ่ายภาพคู่กับ "อั๊ต" คือใคร

e-mail คำตอบของคุณมาได้ที่

แล้วรอลุ้นว่าคุณจะได้รับรางวัล

อะไรจาก "อั๊ต"